Ανάλαφρα Πόδια

Απαλλαγείτε από την αντιαισθητική εικόνα και τις παθολογικές συνέπειες των κιρσών στα κάτω άκρα με σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους.

Οι κιρσοί είναι οι παθολογικά διατε ταμέ νε ς φλέβες που διαγράφονται ανάγλυφα στα πόδια. Αναφέρονται συχνά, αν και εσφαλμένα, ως
«φλεβίτες» ή «φλεβίτιδα». Πέρα από αισθητικό πρόβλημα, συνήθως συνοδεύονται και από παθολογικά συμπτώματα, με κυριότερα το οίδημα,
το αίσθημα βάρους, το κάψιμο, τη φαγούρα και τις νυχτερινές κράμπες. Επίσης, ανάλογα με την έκταση και τη διάρκεια του προβλήματος,
μπορούν να εμφανίσουν επιπλοκές, όπως θρόμβωση, αιμορραγία και δερματικές βλάβες που μπορεί να εξελιχθούν σε έλκη.

Η διάγνωση στηρίζεται στην ενδελεχή κλινική εξέταση, για την ακριβέστερη όμως εικόνα και επισήμανση των ιδιαιτεροτήτων κάθε ασθενή,
ιδιαίτερα προεγχειρητικά, είναι αναγκαία η διενέργεια έγχρωμης υπερηχητικής αγγειογραφίας, το γνωστό σε όλους μας triplex, το οποίο
αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης Αγγειολογίας. Η θεραπεία σε αρχικό στάδιο μπορεί να είναι συντηρητική και βασίζεται
κυρίως στη χρήση ελαστικής κάλτσας διαβαθμισμένης συμπίεσης. Η οριστική και ριζική λύση όμως είναι η χειρουργική. Η κλασική χειρουργική
αντιμετώπιση, η εκρίζωση δηλαδή της «ελαττωματικής» φλέβας και των κλάδων της, αποτέλεσε για εκατό περίπου χρόνια τη μοναδική επιλογή. Ο
τραυματικός όμως χαρακτήρας της επέμβασης και η καθυστερημένη μετεγχειρητική αποκατάσταση, σε συνδυασμό με τις νεότερες γνώσεις μας για
την παθογένεση των κιρσών, οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων, λιγότερο επεμβατικών τεχνικών.

Με τις νέες αυτές τεχνικές «ενδοφλεβικής εξάλειψης» (endovenous ablation) επιτυγχάνεται η καταστροφή της «ελαττωματικής» φλέβας μέσω της
εφαρμογής τοπικής θερμότητας με λέιζερ ή ραδιοσυχνότητες (RF). Το χειρουργείο των κιρσών είναι πλέον διαδικασία μίας ημέρας. Η επέμβαση
διενεργείται με τοπική αναισθησία, οι χειρουργικές τομές είναι μικρές και δεν απαιτούν ράμματα. Ο ασθενής μπορεί να φύγει περπατώντας
αμέσως μόλις γυρίσει από το χειρουργείο στο θάλαμο και ήδη από την επομένη να επιστρέψει με απόλυτη ασφάλεια στη δουλειά του, φορώντας
μόνο μία ειδική ελαστική κάλτσα για μερικές μέρες.

Τα πλεονεκτήματα της άμεσης μετεγχειρητικής αποκατάστασης, το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα και η δυνατότητα διενέργειας υπό τοπική
αναισθησία, έχουν καθιερώσει την ενδοφλεβική εξάλειψη ως κύρια μέθοδο στην αντιμετώπιση των κιρσών, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι
αποτελεί πανάκεια, αφού και η «κλασική» μέθοδος εξακολουθεί να είναι απαραίτητη σε ορισμένες περιστάσεις. Όμως, ο προσεκτικός
προεγχειρητικός σχεδιασμός και η εξατομικευμένη για κάθε ασθενή επιλογή της κατάλληλης μεθόδου θεραπείας αποτελεί τη σημαντικότερη
προϋπόθεση για την επιτυχή χειρουργική αντιμετώπιση.

Shape.gr