17 Ιανουαρίου, 2016

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής (EVAR)

Η ενδαγγειακή επιδιόρθωση (EndoVascular Aortic Repair – EVAR) αποτελεί πλέον την επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή θεραπεία είναι η προεγχειρητική διενέργεια αξονικής αγγειογραφίας (CTA) της κοιλιακής αορτής και των λαγονίων αρτηριών βάσει της οποίας γίνεται ο σχεδιασμός και οι μετρήσεις των διαστάσεων του ενδομοσχεύματος.

 Υπό τοπική ή γενική αναισθησία μέσω των μηριαίων αρτηριών  εισάγεται και προωθείται ενδοαγγειακά η συσκευή που φέρει το ενδομόσχευμα (stent graft) . Το άνω άκρο του μοσχεύματος τοποθετείται και καθηλώνεται, κατόπιν αγγειογραφικού ελέγχου, στον αυχένα του ανευρύσματος  και εν συνεχεία απελευθερώνεται σταδιακά το υπόλοιπο τμήμα του ενδομοσχεύματος από τη συσκευή μέχρι τη λαγόνιο αρτηρία. Εικ.7 Η επέμβαση ολοκληρώνεται με τη διενέργεια διεγχειρητικής αγγειογραφίας όπου επιβεβαιώνεται η ορθή τοποθέτηση του μοσχεύματος καθώς και η μη ύπαρξη ενδοδιαφυγής, ότι δηλαδή το μόσχευμα έχει καθηλωθεί σταθερά και δεν υπάρχει διαφυγή αίματος εντός του ανευρυσματικού σάκκου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται μετεγχειρητική παρακολούθηση σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης (ΜΕΘ), την επόμενη ημέρα ο ασθενής κινητοποείται, σιτίζεται και ο συνολικός χρόνος νοσηλείας είναι 2-3 ημέρες.