30 Μαρτίου, 2016

Χειρουργική αντιμετώπιση

Η ανοικτή χειρουργική αντιμετώπιση αποσκοπεί στην παράκαμψη (bypass) της στενωμένης περιοχής είτε γεφυρώνοντας τα υγιή τμήματα ανατομικά συνεχόμενων αρτηριών με τη χρήση μοσχεύματος,

πχ αορτο-μηριαία, μηροιγνυακή παράκαμψη (σχ.1) είτε  εξασφαλίζοντας αιματική ροή από αρτηρία σε άλλο σημείο του σώματος πχ από τη μασχαλιαία (σχ.2)

σχ.2

ή τη μηριαία αρτηρία του άλλου ποδιού (εξωανατομική παράκαμψη). Το μόσχευμα που χρησιμοποιείται είναι είτε συνθετικό (PTFE – Dacron) είτε φλεβικό από τον ίδιο τον ασθενή (αυτόλογο).

 

Η επέμβαση εκτελείται υπό γενική ή επισκληρίδιο αναισθησία, δεν απαιτείται μετεγχειρητική νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), ο ασθενής την επομένη του χειρουργείου κινητοποιείται και ο συνολικός χρόνος νοσηλείας είναι συνήθως 3-4 ημέρες.