17 Ιανουαρίου, 2016

Ενδαρτηρεκτομή καρωτίδος

Όταν η στένωση της καρωτίδας υπερβαίνει το 80% ή είναι συμπτωματική, απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση. Υπό γενική αναισθησία εκτελείται τομή στο πλάγιο του τραχήλου, η καρωτίδα διανοίγεται, καθαρίζεται από την αθηρωματική πλάκα (ενδαρτηρεκτομή) και συγκλείνεται, συνήθως με τοποθέτηση ενός “μπcarotid-patchαλώματος” (patch) ώστε να αποφευχθεί η στένωση του αυλού της αρτηρίας.

Επειδή  μετά τη διάνοιξη της καρωτίδας η αιματική ροή στον εγκέφαλο αυξάνεται απότομα, η μετεχειρητική παρακολούθηση τις πρώτες 24 ώρες γίνεται, κατά προτίμηση, σε μονάδα αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) όπου υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς καταγραφής των ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση, σφύξεις, καρδιακή και εγκεφαλική λειτουργία). Την επόμενη ημέρα ο ασθενής κινητοποιείται, σιτίζεται  και ο συνολικός χρόνος νοσηλείας δεν υπερβαίνει κατά κανόνα τις 2-3 ημέρες.