17 Ιανουαρίου, 2016

Μικροφλεβεκτομές

Οι μικροφλεβεκτόμες αποτελούν ενδεδειγμένη αντιμετώπιση σε περιπτώσεις μεμονωμένων κιρσών εκτός των κεντρικών φλεβών (μείζονος και ελάσσονος σαφηνούς) ή μερικής υποτροπής μετά από χειρουργείο που το μέγεθος τους ή η έκταση τους καθιστά δύσκολη την αντιμετώπιση τους με σκληροθεραπεία. Επίσης εφαρμόζονται συμπληρωματικά με τη σαφηνεκτομή ή την ενδοφλεβική αντιμετώπιση για την αφαίρεση των φλεβικών κλάδων.

phlebectomy Η τεχνική έχει ως εξής: μέσω μίας μικρής τρύπας στο δέρμα που γίνεται συνήθως με τη μύτη ενός νυστεριού (σχ.1), η φλέβα συλλαμβάνεται με ένα ειδκό άγκιστρο (σχ.2), και αφαιρείται (σχ. 3-4). Το ίδιο επαναλαμβάνεται σε όλο το μήκος της ελαττωματικής φλέβας ανά 3-5 εκ. μέχρι να αφαιρεθεί ολόκληρη.

Η μέθοδος είναι απλή, γίνεται με τοπική αναισθησία σε κατάλληλα οργανωμένο και εξοπλισμένο χώρο ιατρείου, οι οπές στο δέρμα είναι πολύ μικρές που δεν απαιτούν ράμματα και ο ασθενής φεύγει κατευθείαν μετά την επέμβαση και μπορεί απο την επόμενη μέρα να επιστρέψει φυσιολογικά στη δραστηριότητα του.