Ιανουάριος 17, 2016

Σαφηνεκτομή

Τι είναι η σαφηνεκτομή;

Η σαφηνεκτομή αποτέλεσε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’90 τη μοναδική επιλογή για την αντιμετώπιση των κιρσών. Πρόκειται για χειρουργική επέμβαση με γενική αναισθησία στην οποία αφαιρείται η μείζων σαφηνής φλέβα, η κεντρική επιφανειακή δηλαδή φλέβα του ποδιού, η οποία ξεκινάει από τον αστράγαλο, πορεύεται στην έσω επιφάνεια της κνήμης και του μηρού και στο ύψος της μηροβουβωνικής πτυχής βυθίζεται και ενώνεται με τη μηριαία φλέβα (σαφηνομηριαία συμβολή).

stripping Μέσω τομών στα παραπάνω σημεία, παρασκευάζεται χειρουργικά η φλέβα, στην οποία, αφού αποχωρίζεται από τη μηριαία φλέβα, προωθείται από το ένα άκρο μέχρι το άλλο μία ειδική συσκευή που λέγεται stripper με τη βοήθεια της οποίας γίνεται η εκρίζωση (stripping) της φλέβας.

Όπως είναι προφανές, η μέθοδος αυτή είναι αρκετά τραυματική, τόσο λόγω των χειρουργικών τομών όσο και της εκρίζωσης, με αποτέλεσμα την αργή μετεγχειρητική αποκατάσταση και συχνή εμφάνιση αιματωμάτων ή και τραυματισμούς νεύρων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ανάγκη για γενική αναισθησία και ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, έχει καθιερώσει τη σύγχρονη μέθοδο της ενδοφλεβικής αντιμετώπισης με laser ως την πρώτη επιλογή.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι η σαφηνεκτομή εξακολουθεί να είναι απαραίτητη σε ορισμένες περιπτώσεις όπου ανατομικοί περιορισμοί (μέγεθος ή πορεία φλέβας) ή άλλοι παράγοντες (προηγηθείσα θρόμβωση ή σκληροθεραπεία της μείζονος σαφηνούς) δεν επιτρέπουν την εφαρμογή της ενδοφλεβικής μεθόδου. Σε κάθε περίπτωση, ο προσεκτικός προεγχειρητικός σχεδιασμός και η εξατομικευμένη για κάθε ασθενή επιλογή της κατάλληλης μεθόδου θεραπείας αποτελεί τη σημαντικότερη προϋπόθεση για την επιτυχή χειρουργική αντιμετώπιση.