Απρίλιος 3, 2016

Ιατρείο Ρόδου

Ιατρείο Αγγειακών Παθήσεων Ρόδου
Εθν. Μακαρίου 28 & Εθελ. Δωδεκανησίων 32 (Cairo Palace)